PAZARLAMA

Pazarlama, firmaların hangi ürünlerin ve hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışları, iletişim ve işletme yönetimini geliştirmeleri için stratejileri belirleme sürecidir. Pazarlama süreci, bir bütünleştirilmiş süreç olup bunun vasıtası ile firmalar müşterileri için değer yaratmakta ve bunun karşılığında müşterilerinden değer kapabilmek için güçlü müşteri ilişkileri kurmaktadır. Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek görüşmeleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecinin adıdır. Malların üretim yerlerinden satış yerlerine hareketini sağlayan faaliyetler pazarlama içinde düşünülür. Belirli mallar için potansiyel pazarlar belirlenir. İşletmenin üretim kapasitesinin verimli biçimde kullanmasını sağlayacak talepler yaratılır. Elverişli bir dağıtım sistemi kurulur ve uygulanır.

 

Pazarlama, toplumun ve bireyin sosyo-psikolojik yapılarını ilgili bilim dallarından yararlanarak inceleyen ve onların gerçek tutum ve davranışlarını öğrenmeye çalışan, mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında kullanılan yöntemlerden de yararlanarak tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun pazarlama uygulamalarının bulunmasını sağlayan bir faaliyettir. Ayrıca pazarlama, yerel, bölgesel ve ulusal pazarların birbirine bağlanmasında rol oynayan faktörlere ilgi gösterir. Pazarlama kavramının temelini değişim süreci teşkil etmektedir. Sözlük tanımı olarak, pazarlama " iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim sürecidir" şeklinde tanımlanmaktadır. Pazarlama aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üreticilerle tüketiciler arasında yer alan bir ara-yüzey fonksiyonu olarak değerlendirilebilir. Bir ara-yüzey fonksiyonu olarak pazarlama faaliyetlerinin amacı tüketici ihtiyaç ve isteklerine uygun mal ve hizmetlerin, arzu edilen zaman ve mekanda uygun bir fiyatla tüketiciye ulaştırılmasıdır.

 

Pazarlama bağlamında, değişim olayının gerçekleşebilmesi için belirli şartların mevcut olması gerekmektedir. Buna göre, pazarlama bağlamında bir değişimden bahsedebilmek için, belirli bir ödeme gücüne sahip kişilerin, kendi hür iradeleri ile bir fayda beklentisi içinde (pazarda) diğer kişilerle mal veya hizmet mübadelesine girmesi gerekmektedir. Baskı altında gerçekleşen veya taraflardan birinin karşı tarafa önerebileceği bir değer ifade eden bir şeye sahip olmaması durumunda değişim sürecinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kupa Medya Bilişim Danışmanlık ve Ajans Hizmetleri olarak pazarlama ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. 

teklif iste2
form aç form kapat

TEKLİF İSTEYİN

KREATİF ÇÖZÜMLER

EKİBİMİZDE UZMAN KADROMUZ İLE SİZLERLERLEYİZ!

GÖNDER